Fordonsparken

Trailerdragare med tillkopplad semitrailer/tridem
Låglastare
Semitrailers med nedsänkt mittparti
Axellinjer
Fordon för vindkraft
Följebilar