Båttransporter och sjöfrakt

Vattenvägarna som idealisk transportlösning

Inom näringslivet ställs vi varje dag inför många olika problem som kräver en lösning och därför erbjuder P. Schwandner Logistik + Transport GmbH vid sidan om vägtransporter också båttransporter och sjöfrakt.

För att du ska kunna koncentrera dig på din kärnkompetens hjälper vi dig med allt kring transporten och erbjuder självklart skräddarsydda transportlösningar.

Tack vare vårt omfattande know how och vår stora erfarenhet utför vi dina transporter på optimalt sätt. Och vattenvägarna med sina stora och mindre hamnar spelar här en stor roll

För tungt gods som antingen på grund av sin storlek eller på grund av sin stora volym i regel inte kan transporteras på våra vägar är båttransport resp. sjöfrakt en idealisk lösning.

Transporten från målhamnen till slutkunden organiserar vi på plats så att vägtransporten sedan utan problem kan ske i direkt anslutning till sjötransporten.