Teknisk support

Ombyggnader för stora projekt

Vi har en egen verkstad där vi utför alla ombyggnader som behövs på våra fordon och där vi själva utarbetar och tillverkar den utrustning som behövs för respektive projekt.

Kombinationen av innovativa teknologier och våra anställdas know how är två viktiga faktorer för en optimal prestanda och för professionella logistiklösningar.