4+4 Axlad semitrailer för rotorblad dubbelt/tredubbelt utdragbar