Redaktionell ruta

Ansvarig för innehållet på dessa sajter

P. Schwandner Logistik + Transport GmbH
VD: Peter Schwandner

Am Kalvarienberg 17
DE-92536 Pfreimd

Telefon +49 (0)9606 / 9219-0
Telefax +49 (0)9606 / 9219-19

info[at]schwandner-logistik.de
www.schwandner-logistik.de

VAT nr DE813112243

Domstol som ansvarar för bolagsregistret: Tingsrätten i Amberg, HRB 2912

 

 

 

Koncept, design och teknisk implementering

AERA MEDIA GmbH - Werbeagentur Weiden

 

Schillerstraße 13
DE-92637 Weiden

City Center Weiden - Turm B - IV.Stock

Tel.  0961-47037910
Fax  0961-47037911

 

www.aeramedia.com

Upphovsrätt:

För alla texter, bilder, grafiker samt även för denna layout har vi upphovsrätten i hela världen. Alla uppgifter är uteslutande avsedda för att informera våra kunder. Både användning, reproduktion och spridning av enskilda innehåll kräver alltid P. Schwandner Logistik & Transport GmbH: skriftliga godkännande resp. samtycke.

 

Dataskydd:

Såvida det finns en möjlighet att inom ramen av interneterbjudanden fylla i personliga uppgifter eller firmauppgifter (e-post adress, namn, adresser) så lämnar den som besöker vår webbplats resp. våra sajter uttryckligen ut dessa uppgifter frivilligt. Det är emellertid också möjligt att ta alla våra tjänster i anspråk respektive att betala utan att lämna ut sådana uppgifter resp. med hjälp av anonymiserade uppgifter eller med en pseudonym – om detta är tekniskt möjligt och proportionellt eller rimligt. Det är emellertid inte tillåtet för tredje part att använda de i vår redaktionella ruta nämnda kontaktuppgifterna eller jämförbara uppgifter som är allmänt tillgängliga, som till exempel postadresser, telefon- och faxnummer samt e-post adresser, för att skicka uppgifter och informationer som vi inte uttryckligen har bett om. Vi förebehåller oss rätten att vidta rättsliga åtgärder om vi får så kallade spam mejl och i samband med handlingar som strider mot detta förbud.

Ansvar för innehållet:

Vi har skapat innehållet på våra sajter med största omsorg. Men trots allt kan vi inte överta något ansvar för att innehållet alltid är korrekt, fullständigt och aktuellt. Som tjänsteleverantör är vi enligt 7:1 § i den tyska telemedialagen (TMG) och den allmänna lagstiftningen ansvariga för innehållet på våra egna sajter. Enligt 8 § till 10 § TMG är vi som tjänsteleverantör emellertid inte skyldiga att övervaka resp. kontrollera externa informationer som har översänts till oss och sparats eller att utreda omständigheter som skulle kunna tyda på en lagöverträdelse. Skyldigheten att radera eller blockera användningen av informationer enligt den allmänna lagstiftningen berörs emellertid inte av detta. Ett sådant ansvar är endast möjligt från och med den dag som vi har fått kännedom om en konkret lagöverträdelse. Om vi får kännedom om en lagöverträdelse kommer vi omedelbart att ta bort respektive innehåll.

 

Ansvar för länkar:

Våra erbjudanden innehåller även länkar till tredje parts externa webbplatser som vi naturligtvis inte har någon möjlighet att påverka. Därför kan vi inte heller överta något ansvar för externa innehåll. För innehållet på externa sajter som du kommer till via en länk ansvarar alltid respektive operatör eller leverantör. Länkade sidor kontrolleras vid tidpunkten när de länkades med hänseende på eventuella lagöverträdelser. Några innehåll som strider mot lagen kunde vi inte upptäcka vid den tidpunkten. En ständig kontroll av innehållet på länkade sidor är utan konkreta hållpunkter varken proportionerlig eller rimlig. Om vi får kännedom innehåll som strider mot lagen kommer vi omedelbart att bort dessa länkar.