Transporter av vindkraftverk

Unik service för transporter av vindkraftverk i hela europa

Som logistik-tjänsteleverantör för vindkraftverk är inga rotorblad eller torn för stora för P. Schwandner Logistik + Transport GmbH. Här använder vi oss av speciella transportfordon med teleskop-semitrailers som har en justerbara lastyta och styrbara bakhjul vilket är en viktig förutsättning för just sådana transporter.  För en säker transport garanterar också särskilda fastspänningsanordningar som håller rotorbladen på plats. Även på vägar med många kurvor ser våra professionella medarbetare till att transporten sker på tryggt och säkert sätt.

Vi inhämtar också särskilda tillstånd

En detaljerad planering, noggranna kontroller och säkrande av transportvägarna är viktiga faktorer för en problemfri transport. Vårt projektmanagement omfattar både inhämtande av särskilda tillstånd som behövs och att vägar där det behövs stängs av i samråd med myndigheter och polisen.